Przeróbka zdjęć

Obróbka zdjęć online to propozycja serwisu Dymki.com. Proponowany jest tu specjalistyczny program do przerabiania zdjęć i zagwarantowana jest sposobność wgrywania fotografii z dysku. Przerabianie zdjęć to tylko pierwsza faza zabawy. Potem można kreować z nich kalendarz albo opracowywać niecodzienne kolaże. Portal korzysta z dotacji na innowacje. Pomysł na mikroblogi z wykorzystaniem komiksów został oszacowany jako wart uwagi. Aby korzystać z zaplecza sprzętowego portalu, należy dokonać rejestracji. Edycja zdjęć online zapewnia stylizację typu Popart i ich kompleksową korektę. Dane czynności można cofać. Zakładka „wizaż” zapewnia korektę czerwonych oczu. Można też zastosować gradient i skorzystać z dymków tekstowych. Przerabianie zdjęć to fajna przyjemność, jeżeli tylko edytor zdjęć jest prawidłowo dobrany. Edycja zdjęć online na witrynie to świetna zabawa dla młodszych i dla starszych.

f