Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe (polski - niemiecki, niemiecki - polski), (poświadczone, uwierzytelnione) dokumentów metrykalnych, świadectw oraz wszelkiego rodzaju dokumentów występujących w obrocie prawnym i gospodarczym.
Dzięki długoletniej pracy w sądownictwie zdobyłam rozległą wiedzę o systemach prawnych obu krajów, co pozwala mi na sporządzanie i tłumaczenie na niemiecki wszelkich dokumentów, bez względu na to, jakiej dziedziny prawa dotyczą.
Moja biblioteka domowa wyposażona jest w teksty ustaw, komentarze prawne oraz kompendia wiedzy w dziedzinie prawa i gospodarki. Przeprowadzane przeze mnie poszukiwania informacji w internecie nie ograniczają się wyłącznie do używania powszechnie stosowanych wyszukiwarek, korzystam także z baz danych, które nie są ogólnie dostępne.

f