Tłumaczenia - Skrivanek.pl

Biuro SKRIWANEK wie, jak ważna jest nauka języków obcych i jak szerokie perspektywy otwierają się przed tymi, którzy posiedli zdolność biegłego władania przynajmniej jednym z języków obcych, dlatego inwestują w młodych ludzi pomagając im wejść na rynek pracy zamaszystym krokiem. Konkursy organizowane przez biuro tłumaczeń SKRIVANEK daje możliwość zdobycia prestiżowych praktyk i profesjonalnych uprawnień.

f