Znak budowlany FerroCarbo

Zakład Laboratoryjnych Badań FerroCarbo specjalizuje się w wykonywaniu analiz i badań surowców i materiałów pod kątem fizykochemicznym i termicznym. Laboratorium adresuje swe usługi do wielu branż przemysłowych, w tym do producentów kruszyw, branży ceramicznej, energetycznej, a także budowlanej. Dokonujemy ocen wartości materiałów budowlanych. Zapewniamy pełną odpowiedzialność za jakość prowadzonych badań. Zapraszamy do współpracy.

f