Labostrzeszow.pl

Badania i analizy wód powierzchniowych i podziemnych, wody z basenów i kąpielisk, ścieków komunalnych i przemysłowych, odpadów, gleby dodatkowo gruntu przeprowadza LABORATORIUM Spółka Wodna Strzegowa w Ostrzeszowie. Swoją działalność prowadzimy od 1999 r., a jej zakres obejmuje poza tym pobieranie próbek, badania właściwości fizycznych oraz badania mikrobiologiczne. Dotyczą one też żywności i procesu jej produkcji, pasz, urządzeń i rąk oraz czystości powietrza. Dysponujemy Certyfikat Akredytacji nr AB 1084 w wielu dziedzinach, spełniamy wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Weterynarii. Zapraszamy!

f