Psycheplus.pl Konsultacje Psychoedukacyjne

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psyche Plus Warszawa oferuje konsultacje oraz pomoc psychoterapeutów i psychologów oraz lekarzy psychiatrów. Placówka przeprowadza terapię w zakresie leczenia m.in. schizofrenii, lęków, depresji, nerwicy, zaburzenia osobowości, zaburzeń stresowych pourazowych. Na ofertę Ośrodka składają się również: konsultacje psychiatryczne, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, terapia rodzin, terapia małżeństw i par, diagnoza psychologiczna, warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia.

f