Psychoterapia Kraków psychoterapeuta-krakow.com.pl

Gabinet tego krakowskiego lekarza psychiatry to przede wszystkim możliwość zasięgnięcia rady wszechstronnie wykształconego specjalisty, którego nadrzędnym celem jest dobrze rozumiane dobro pacjenta. Dzięki przemyślanemu wykorzystaniu najwłaściwszych metod leczenia, do których można zaliczyć miedzy innymi psychoterapia, klient lub pacjent przeprowadzony zostaje przez proces, którego celem jest nie tylko dotarcie do istoty zaburzenia bądź problemu, ale także skorygowanie jego zachowania i sposobu postrzegania otaczającego go świata. Lekarz psychiatra, w przeciwieństwie do psychologa, legitymuje się dyplomem akademii medycznej, co rozszerza możliwości oferowanej psychoterapii o techniki o charakterze stricte medycznym oraz pozwala na wspomaganie leczenia produktami farmakologicznymi. W ofercie naszego gabinetu dodatkowo bogata propozycja szkoleń dla innych psychoterapeutów.

f