Psychoterapia w Częstochowie

Osoby, które cierpią z powodu chorób na tle psychicznym, emocjonalnym, zapraszamy co centrum psychoterapii Mandala w Częstochowie. Mandala oferuje leczenie chorób i stanów emocjonalnych o podłożu nerwicowym, lękowym, depresyjnym poprzez psychoterapię Gestalt i poznawczo-behawioralną. Jej oferta skierowana jest do osób powyżej 15 roku życia, które chcą podjąć pracę nad sobą w formie cotygodniowych spotkań z psychoterapeutą. Możliwe są również spotkania grupowe, w formie psychoterapii grupowej. Zapraszamy na wstępne spotkania konsultacyjne, których celem jest nazwanie problemu i ewentualnego planu leczenia. Mandala prowadzi również psychoterapię ukierunkowaną na rozwój osobisty i poszerzanie świadomości o samym sobie.

f