Salus Natura

Salus Natura jest serią suplementów diety na polskim rynku. Ich skuteczność została już potwierdzone w innych krajach. Zastosowane technologie przygotowania specyfików gwarantują ich wysoką jakość, trwałość oraz lepszą biodostępność składników. Rozwój człowieka - zarówno fizyczny jak i psycho-emocjonalny oraz duchowy bazujący na przemianach. Część z nich to często uciążliwa i staje się przyczyną zmartwień. Warto pamiętać, że każdy przełomowych etapów życia jest potrzebny i z perspektywy natury uzasadniony do dalszego rozwoju. Jednym z ważniejszych okresów życia każdej kobiety jest dojrzewanie do roli autorytetu. Czas ten powszechnie określany klimakterium, jest naturalnym procesem, który zakańcza okres rozrodczy i polega na progresywnym wygaszaniu czynności jajników. Dość często używa się również sformułowania menopauza, która omyłkowo stosowane jest zamiennie dla określenia klimakterium. Menopauza oznacza ostatnią w życiu kobiety miesiączkę. Klimakterium z kolei jest pojęciem szerszym i obejmuje cały okres tak zwanego przekwitania.

f