Wodorowo metanowy test oddechowy - Malgorzata Desmond

Podczas testu wodorowo metanowego, a także testu sibo w wydychanym przez pacjenta powietrzu oznaczany jest poziom gazów produkowanych przez zamieszkujące nasze ciała bakterie i inne mikroorganizmy. Przekroczenie norm oznacza nadmierny rozrost lub nadmierną aktywność mikroorganizmów w jelicie cienkim lub grubym.

f